Nyheder
Naurbjerg
Trafiksanering...
Nærheden Byggemodning Fase 3
Projektet i Nærheden omfatter både vejetablerings-...
Trekroner område 29
Byggemodning...
Bildsø Strand
Slagelse Kommune har besluttet at kloakere sommerh...

 

Aktivitetsområder

Gorm Hansen A/S har gennem tiden løst et bredt spektrum af anlægsopgaver for amter, kommuner og Vejdirektoratet. Størrelsen af disse spænder bredt – fra motorvejsanlæg over større naturopretningsprojekter i Hedeland til den mere traditionelle byggemodning.

Blandt de opgaver vi har løst gennem tiden kan nævnes:

 • Anlæg af motorveje
 • Anlæg af tilslutningsanlæg og nødsporsarbejder ved motorveje
 • Omfartsveje
 • Rulleveje og startbaner i lufthavne
 • Køretekniske anlæg
 • Lossepladser
 • Støjvolde
 • Større eller mindre forsynings- og afløbsanlæg
 • Gadesaneringer
 • Byggemodninger
 • Afgravning af overjord i grusgrave mv.
 • Gokart-banen ”Roskilde Racing Center” i Tjæreby ved Roskilde
 • Kloakering i det åbne land
 • Moderne genbrugspladser
 • Landskabsmodning – et helt nyt koncept inden for byggemodning
 • Renovering af afløbssystemer og forsinkelsesbassiner

Til dato har Gorm Hansen A/S ikke haft en eneste voldgifts- eller forsikringssag.

Seneste referencer

Vores referenceliste er, som det ses, lang - nedenfor findes nogle udpluk af denne. På opfordring fremsendes referencer inden for samtlige af vores arbejdsområder.

Udvalgte Projekter:

Bygherre

Anlægsart

Anlægssted

Omsætning

Periode

Større sammenhængende byggemodninger

Ringsted Kommune

Byggemodning

Ringsted Kaserne

 Etape 01-07+10+12

Ca. 96 mio.

2003-2011

Roskilde kommune

Byggemodning

Trekroner

Ca. 50 mio.

1999-2008

Roskilde Kommune

Byggemodning

Trekroner Øst

Område 27

Ca. 8 mio.

2011-2012

Roskilde kommune

Byggemodning

Hyrdehøj/Kristiansminde

Ca. 47 mio.

2001-2009

Kloakering/- Miljø renovering

Ringsted Kommune

Kloakering i det åbne land

Osted/Gyrstinge/ Haraldsted/Benløse

Ca. 29 mio.

2005-2009

Kalundborg Forsyning

Kloakrenoveringer

Kærby, Rørby, Årby & - Gørlev

Ca. 35 mio.

2010-2011

Egedal Kommune

Miljø renovering

Oprensning af regnvandsbassiner

Ca. 20 mio.

2008-2012

Kara/RGS90

Miljø renovering

Genbrugspladser/ sorteringsanlæg

Ca. 26 mio.

2005-2008

Rødovre Kommune

By forskønnelse

Heerups Museum

Ca. 6 mio.

2011

Greve spildevand A/S

Klimatilpasning

Møllebækken

Ca. 2,5 mio.

2012

Rundkørsler og stærk trafik:

Gorm Hansen A/S har betydelig erfaring med håndteringen af såvel store trafikmængder som rundkørsler.

I nedenstående referenceliste er arbejderne udelukkende valgt ud fra kriterierne "trafik" og "rundkørsel":

Bygherre

Anlægsart

Antal rund-kørsler

Anlægssted

omsætning

Periode

Ringsted Kommune

Rundkørsel tunnel

2

Ringsted Kaserne: Etape 07

Ca. 9 mio.

2005-2006

Roskilde Kommune

Stianlæg og tunnel

Under Køgevej/ Festivalpladsen

Ca. 3,5 mio.

2010

Greve Kommune

Omfartsvej

Rendebjergvej

Ca. 8,4 mio.

2010-2011

Vejdirektoratet

Krydsombygning, Roskilde

3 Større kryds på Østre Ringvej

Ca. 3,9 mio.

2009-2010

Roskilde Kommune

Ny rundkørsel

1

Trekroner Station

Ca. 2,5 mio.

2008

Frederikssund Kommune

Renovering af

cykelsti

 

Roskildevej

Ca. 4,7 mio.

2011

Rødovre Kommune

Gadesanering

 

Rødovrevej

Ca. 11 mio.

2011 -2012

 

Rundkørsler
stærk trafik signering
hoved entrepriser
jord arbejder
miljø opgaver
kloakering i det åbne land

 

 

Gorm Hansen & Søn A/S - Øde Hastrupvej 12, 4000 Roskilde. - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk