Nyheder
Spildevandskloakering af 14 ejendomme i Spragelse
Entreprisen omfatter etablering af hovedledninger,...
Spildevandskloakering Ubberup
Projektet omfatter spildevandskloakering af ejendo...
Vi støtter..
Børn og deres familier i kampen mod kræft...

 

Jordflytning

Sideløbende med andre  projekter, har vi i Gorm Hansen & Søn A/S i perioden 2003-2011 afrømmet og "møbleret" rundt på mere end 14.000.000m³  overjord i div grusgrave og kridtbrud.

 

Gorm Hansen & Søn A/S - Øde Hastrupvej 12, 4000 Roskilde. - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk