Nyheder
Naurbjerg
Trafiksanering...
Nærheden Byggemodning Fase 3
Projektet i Nærheden omfatter både vejetablerings-...
Trekroner område 29
Byggemodning...
Bildsø Strand
Slagelse Kommune har besluttet at kloakere sommerh...

 

Landmåling

Gorm Hansen A/S besidder egen landmålingsafdeling.

Vi tilstræber at være blandt dem i branchen, der er på forkant med ny teknologi og maskinel.

Gorm Hansen A/S benytter sig af avancerede landmålingsinstrumenter. Robot-totalstationer, GPS rovere, rotérlasere, rørlasere og nivellerinstrumenter.

Ved hvert job anvendes det mest egnede instrument, der sikrer at jobbet bliver udført indenfor de ønskede tolerancer.

Moderne landmålingsinstrumenter, computer- & CAD-software sikrer i det daglige, at entreprisen dokumenteres efter forskrifterne, og at intet overlades til tilfældigheder.

Alle målinger udføres og data registreres efter en nøje planlagt KS manual, hvorved man har mulighed for at følge data gennem hele KS processen.

Den høje datadisciplin sætter GHS i stand til at aflevere fyldestgørende dokumentation af det udførte arbejde i det ønskede filformat. Samtidigt bliver opmålingerne i marken koblet sammen med økonomistyringssystemet, hvorved der faktureres faktiske mængder og ikke skønnede tal. Det høje niveau på dokumentationen bidrager således til, at diskussioner og tvister omkring mængder undgås.

Relevante videreuddannelseskurser, informationsmøder og seminarer benyttes flittigt for at holde os opdateret indenfor det gængse område.

 

Gorm Hansen & Søn A/S - Øde Hastrupvej 12, 4000 Roskilde. - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk