Nyheder
Naurbjerg
Trafiksanering...
Nærheden Byggemodning Fase 3
Projektet i Nærheden omfatter både vejetablerings-...
Trekroner område 29
Byggemodning...
Bildsø Strand
Slagelse Kommune har besluttet at kloakere sommerh...

 

Partnering

Partnering er en ny og anderledes samarbejdsform i byggeriet.

Partnering er en samarbejdsform, hvor alle parter og interessenter har et fælles fokus og i fællesskab tager ansvar for opfyldelse af bygge-/ anlægsopgavens målsætninger om proces- og produktkvalitet, økonomi og tid. - Således har firmakulturen i Gorm Hansen A/S været i mange år.

  • Kompetencer til at bidrage med kreative og værdiskabende løsninger i projekteringen.

  • Beslutningsevne

  • Kompetencer til at bidrage i projekteringen med alternative løsninger/ muligheder til alles økonomiske fordel.

  • Udvikling af deltagernes evne til at samarbejde, at lytte til andre/ have respekt for andre, at kunne arbejde i
    grupper og træffe bæredygtige beslutninger i fællesskab...

  • Evne til at komme med forslag til optimering af projektet med fokus på bygbarhed og udførelsesvenlige tegninger og beskrivelser til folkene på arbejdspladsen.

  • Tillid bygget på en fælles ramme, relevante professionelle kompetencer og de rette betingelser.

  • Tillid bygget på direkte kommunikation, en hensigtsmæssig opgavevaretagelse og en optimal anvendelse af ressourcer.

  • Noget for noget princippet.

 

Gorm Hansen & Søn A/S - Øde Hastrupvej 12, 4000 Roskilde. - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk