Nyheder
Vi støtter..
Børn og deres familier i kampen mod kræft...
Kloakering af sommerhusområde på Orø
Detailkloakering af sommerhusområde på Orø beståen...
Seperatkloakering Dianalund
Dele af Dianalund by skal eksisterende kloak separ...
Kloakering af 67 paraceller i Ringsted
Der skal udføres ca. 8 km trykledning og etableres...
Byggemodning ved Kongevejen Fredensborg
Byggemodning af 38 åben-lav og 12 tæt-lav ved kong...

 

Projektering

Al projektgranskning sker med eget udviklet it-program. Dette sikrer at vores fejlmargin er tæt på 0, da programmet opfanger og retter eventuelle fejl i tegninger og data.

 

Projektering

Endvidere er programmet udviklet til at kunne håndtere de fleste former for projektering inden for vort kompetenceområde. Med direkte dataudveksling med CAD software sætter det os i stand til at udføre mangeartede opgaver:

  • Optimering af jordbalancer via længde og tværprofilberegning.
  • Gennemregning af afløbssystemer mht. fald, vandføring og materialevalg for at opsøge lønsomme alternativer.
  • Præcis 3D placering af alle faste genstande i projektet.
  • Total integration med økonomisystemet for udarbejdelse af præcise tilbudslister.

Brugen af disse programmer er en så integreret del af vores daglige arbejdsgang, at bygherren i de fleste tilfælde vil opleve, at vi, når den primære projektgranskning er overstået, klarer det meste af forløbet selv. Samt finder alternativer og forbedringer undervejs.

 

Gorm Hansen & Søn A/S - Øde Hastrupvej 12, 4000 Roskilde. - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk