Nyheder
Naurbjerg
Trafiksanering...
Nærheden Byggemodning Fase 3
Projektet i Nærheden omfatter både vejetablerings-...
Trekroner område 29
Byggemodning...
Bildsø Strand
Slagelse Kommune har besluttet at kloakere sommerh...

 

Projektering

Al projektgranskning sker med eget udviklet it-program. Dette sikrer at vores fejlmargin er tæt på 0, da programmet opfanger og retter eventuelle fejl i tegninger og data.

 

Projektering

Endvidere er programmet udviklet til at kunne håndtere de fleste former for projektering inden for vort kompetenceområde. Med direkte dataudveksling med CAD software sætter det os i stand til at udføre mangeartede opgaver:

  • Optimering af jordbalancer via længde og tværprofilberegning.
  • Gennemregning af afløbssystemer mht. fald, vandføring og materialevalg for at opsøge lønsomme alternativer.
  • Præcis 3D placering af alle faste genstande i projektet.
  • Total integration med økonomisystemet for udarbejdelse af præcise tilbudslister.

Brugen af disse programmer er en så integreret del af vores daglige arbejdsgang, at bygherren i de fleste tilfælde vil opleve, at vi, når den primære projektgranskning er overstået, klarer det meste af forløbet selv. Samt finder alternativer og forbedringer undervejs.

 

Gorm Hansen & Søn A/S - Øde Hastrupvej 12, 4000 Roskilde. - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk