Nyheder
Naurbjerg
Trafiksanering...
Nærheden Byggemodning Fase 3
Projektet i Nærheden omfatter både vejetablerings-...
Trekroner område 29
Byggemodning...
Bildsø Strand
Slagelse Kommune har besluttet at kloakere sommerh...

 

Målsætning

Den primære målsætning for Gorm Hansen A/S er at udføre og aflevere et kvalitetsarbejde til den aftalte tid.

Dette betyder, at vi, uanset projektet samt størrelsen af dette tilstræber at opnå den højeste tilfredshedsfaktor hos vores kunder.

Målsætningen skal opnås igennem et fælles samarbejde med vores kunder, for at vi, ligesom de, forstår det fælles mål og den forestående udfordring.

Vi hos Gorm Hansen & Søn A/S sætter en ære i at kunne opnå vores mål i tæt samarbejde med vores kunder og ikke mindst vores ansatte.

Vi har primært fokus rettet mod at opnå høj kvalitet, hvilket opnås gennem kommunikation til både medarbejdere og samarbejdspartnere.

Firmaets godkendte kvalitetsstyringssystem sikrer, at vi kan følge udviklingen af igangværende projekter og garanterer at det afleverede stykke arbejde er i overensstemmelse med vores ambitioner og ønsket outcome.

At kvaliteten er i top, er et resultat af de mange ressourcer vi bruger på at forny vores teknik, dette sikrer vores kunder, at den anvendte teknik altid er den nyeste og mest kvalificerede til udførelse af det foreliggende arbejde.

 

Gorm Hansen & Søn A/S - Øde Hastrupvej 12, 4000 Roskilde. - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk