Nyheder
Naurbjerg
Trafiksanering...
Nærheden Byggemodning Fase 3
Projektet i Nærheden omfatter både vejetablerings-...
Trekroner område 29
Byggemodning...
Bildsø Strand
Slagelse Kommune har besluttet at kloakere sommerh...

 

Firma politik

Medarbejderne hos Gorm Hansen A/S sætter en ære i, at der skal være et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø.

At arbejdspladser altid er i ryddelig stand, så ulykker derved undgås, samtidig med at det signalerer kontrol og orden både overfor medarbejderne men også til omgivelserne. Herunder hører også en ordentlig skiltning og vedligeholdelse af denne.

Opfølgning af, at ovenstående forhold er i orden på pladserne, sker dagligt, hvor entrepriselederen eller sikkerhedsrepræsentanten foretager en sikkerhedsrundering. Dette bliver ført til referat hver 14. dag og indeholder således diktering om, hvad der skal ske, samt hvem der er ansvarlig for at tage aktion på eventuelle mangler, og hvornår disse skal være udbedret.

Over 25 % af medarbejderstaben hos Gorm Hansen A/S er uddannet i Arbejdsmiljø, og flere af funktionærerne besidder Koordinator Uddannelsen.

Vi er ikke på nuværende tidspunkt arbejdsmiljø-certificeret, da vi mener det er vigtigere at holdningsbearbejde vores medarbejdere til, at vi alle skal færdes i et godt arbejdsmiljø, frem for at udfylde en masse papirer for papirernes skyld, hvorved at sikkerhedsarbejdet let kan gå hen og blive en ”sovepude”.

Igennem mange års erfaring og godt samarbejde med Politiet, er vi blevet specialister i at få trafikken til at glide under stærkt trafikerede forhold.

Årsagen til ovenstående er, at alle medarbejderne i Gorm Hansen A/S har gennemgået uddannelsen ”Vejen Som Arbejdsplads”.

Vi mener at de nødvendige velfærdsfaciliteter skal være til stede, uagtet størrelsen på den enkelte opgave.

 

Arbejdsmiljøpolitik

Gorm Hansen A/S ønsker en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere. Arbejdsmiljøet har stor betydning for glæden ved at gå på arbejde. Alle skal kunne føle sig godt tilpas både psykisk og fysisk. Derfor tolererer vi ikke overtrædelse af sikkerhedsreglerne.

Overtrædelse kan medføre afskedigelse.

 

Prioriteringsliste over arbejdsmiljøarbejde i GHS de kommende år:

  • Vi skal så vidt muligt nedsætte mængden af tunge/ uhåndterlige løft.
  • Alle skal lære at bruge APV’en i deres hverdag.
  • Certificering.
  • Psykisk arbejdsmiljø.  

Rygepolitik

Det er ikke tilladt at ryge indendørs i GHS lokaler. Det gælder både kontorer, møderum, toiletter, kantiner, lagerrum, gennemgangsrum og andre indendørs opholdssteder.

Det er heller ikke tilladt at ryge indendørs på GHS byggepladser. Det gælder skurvogne, toiletter og andre indendørs opholdssteder.

Det er ej heller tilladt at ryge indendørs i GHS biler, førerkabiner og i andre af virksomhedens køretøjer, hvis der er mere end 1 person tilstede.

Hvis du overtræder rygereglerne, medfører det en advarsel. Gentagen overtrædelse af reglerne kan medføre, at du bliver opsagt eller i grovere tilfælde bortvist fra GHS.

 

Efter- og videreuddannelse

Hos GHS lægger vi vægt på, at vore medarbejdere har den fornødne opdaterede uddannelse, til det arbejdsområde, man er ansat til at udføre.

Og selvfølgelig også for at gøre os konkurrencedygtige ved tilbudsgivningen på de job, vi finder interessante. Jo større viden vi selv besidder, jo mindre ekstern rådgivning skal vi investerer i.

 

Sociale aktiviteter

Hos GHS betyder det meget, at vores medarbejdere har det godt både fysisk og psykisk. GHS har i denne forbindelse indrettet et træningslokale, som de ansatte frit kan benytte. Dette betyder at medarbejderne har et samlingssted, hvor de samtidig kan forbedre deres fysiske tilstand. Endvidere har det stor betydning for GHS, at medarbejderne også får en chance for at mødes udenfor arbejdspladsen. GHS har derfor oprettet et festudvalg, som står for at arrangere diverse fester og udflugter, som de ansatte frit kan tilmelde sig.

 

Gorm Hansen & Søn A/S - Øde Hastrupvej 12, 4000 Roskilde. - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk