Kloakering af sommerhusområde på Orø

Detailkloakering af sommerhusområde på Orø bestående af 210 ejendomme
 
Skrevet af: Pernille Andersen
 

Etablering af gravitationsledninger med tilhørende stikledninger og spulebrønde til/på de enkelte parceller samt inspektions- eller nedgangsbrønde på hovedledningsnettet. Anlæg af 12 pumpestationer med tilhørende 4 ventilbrønde. Etablering af trykledninger fra pumpestationer til nærmere angivne oppumpningsbrønde.

 

Byggeperiode:

August 2017 - Juli 2018


Tilbage

 

Gorm Hansen & Søn A/S - Øde Hastrupvej 12, 4000 Roskilde. - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk