Seperatkloakering Dianalund

Dele af Dianalund by skal eksisterende kloak separeres
 

Det omfatter boligvejene Dr. Sellsvej, Danasvej, Kolonivej, Østervej, Nybovej, Elmevej, Seehusensvej, Dr. Christiansensvej, Rønnebærvej, Holbergsvej, Lundtoftevej, Rolighedsvej samt Sømosevej. Der skal Spildevandskloakeres i det åbne land på Pilegårdsvej, Elmevej og brandstrupvej.

 

Arbejdet omfatter etablering og drift af byggeplads, jord - og rydningsarbejder, afvandingsarbejder, herunder styret underboring, etablering af pumpestationer og pumpebrønde, befæstelses- og brolæggerarbejde i forbindelse med retablering af berørte arealer samt etablering af regnvandsbassin.


Tilbage

 

Gorm Hansen & Søn A/S - Øde Hastrupvej 12, 4000 Roskilde. - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk