Logo-GormHansen
Navn:
Orø etape 2

Orø etape 2 - Kloakering

Info
Beskrivelse
Beskrivelse:

Detailkloakering af sommerhusområde på Orø bestående af 210 ejendomme.


Etablering af gravitationsledninger med tilhørende stikledninger og spulebrønde til/på de enkelte parceller samt inspektions- eller nedgangsbrønde på hovedledningsnettet.


Anlæg af 12 pumpestationer med fire tilhørende ventilbrønde. Derudover etablering af trykledninger fra pumpestationer til oppumpningsbrønde. 

 1. Bygherre:
  Fors Spildevand Holbæk A/S
 2. Enterpriseform:
  Kloakering
 3. Periode:
  august 2017 - juli 2018
 4. Anlægssum:
  26,8 mio. kr.
 5. Rådgiver:
  COWI A/S
Billeder:
IMG_1765IMG_1771IMG_1776IMG_1778
Gorm Hansen A/S - Lykkegårdsvej 11, 4000 Roskilde - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk