Logo-GormHansen

Jordarbejde

Jordarbejde

I forbindelse med opstart af diverse byggeprojekter er der ofte behov for flytning af jord - og gerne i store mængder. Derfor har vi gennem mange år i branchen fået opbygget meget stor erfaring inden for udførelse af jordarbejde. Vi har kompetencer til at udføre de fleste opgaver indenfor jordarbejde, herunder blandt andet: jordflytning, kystsikringer, etablering af sø og diverse vandhuller, oprensning af søer og vandløb, vejarbejder, byggemodninger, deponi og lossepladser, støjvolde og rydningsarbejder.


Vi råder over egen stor maskinpark bemandet med dygtige maskinførere, så vi altid kan garantere, at opgaven leveres i Gorm Hansen A/S´ velkendte kvalitet.
Gorm Hansen A/S - Lykkegårdsvej 11, 4000 Roskilde - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk