Logo-GormHansen

Kloakarbejde


Kloakarbejde

Gorm Hansen A/S har stor erfaring med kloakering. Vi er autoriseret kloakmester, og udfører alle former for kloakeringsopgaver både i offentlig og privat regi. Vi lægger alle former for rør og arbejder med gravitationsledninger, trykledninger, styret underboring, dræning af boldbaner, brønde herunder sandfangs og pumpebrønde samt over- og underjordiske opsamlings bassiner, spildevandshåndtering i det åbne land i alle dimensioner samt etablering af faskiner m.m. Vi er omfattet af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og medlem af Dansk Industri. Dette giver sikkerhed for at alt arbejde altid bliver udført efter gældende regler og lovgivninger på området.
Gorm Hansen A/S - Lykkegårdsvej 11, 4000 Roskilde - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk