Logo-GormHansen

Landmåling

Moderne landmålingsinstrumenter 

Hos Gorm Hansen A/S har vi vores egen landmålingsafdeling.

Vi tilstræber at være blandt dem i branchen, der er på forkant med ny teknologi og maskinel indenfor afsætning og maskinstyring. Vi benytter os af avancerede landmålingsinstrumenter. Ved hvert job anvendes det mest egnede instrument, der sikrer, at jobbet bliver udført præcis indenfor de ønskede tolerancer og krav. Moderne landmålingsinstrumenter, computer- & CAD-software sikrer i det daglige, at entreprisen udføres og dokumenteres efter forskrifterne. Alle målinger udføres og data-registreres efter en nøje planlagt KS-manual, så sagens interessenter har mulighed for at følge data gennem hele KS-processen.


Den høje datadisciplin sætter firmaet i stand til at aflevere fyldestgørende dokumentation af det udførte arbejde i det ønskede filformat. Samtidigt bliver opmålingerne i marken koblet sammen med økonomistyringssystemet, så der faktureres præcist. Det høje niveau på dokumentationen bidrager til, at diskussioner og tvister undgås.
Projektgranskning og databehandling

Al projektgranskning sker gennem diverse computer- & CAD-software. Bygherrens arbejdstegninger konverteres til avancerede 3D-modeller. Det sikrer, at vores fejlmargin er tæt på 0, da systemet opfanger og retter eventuelle fejl i tegninger og data.

De projektgranskede data udveksles direkte til vores landmålingsinstrumenter samt maskinstyringssystemer uden brug af manuelle indtastninger.


Endvidere gør den høje datadisciplin os i stand til at udføre mangeartede opgaver:

•    Optimering af jordbalancer via længde og tværprofilberegning.

•    Gennemregning af afløbssystemer mht. fald, vandføring og materialevalg for at opsøge lønsomme alternativer.

•    Præcis 3D placering af alle faste genstande i projektet.

•    Integration med økonomisystemet for udarbejdelse af præcise tilbudslister.


Brugen af disse værktøjer er en så integreret del af vores daglige arbejdsgang, at bygherren i de fleste tilfælde vil opleve, at vi når den primære projektgranskning er overstået, klarer det meste af forløbet selv. Samt finder alternativer og forbedringer undervejs.

Gorm Hansen A/S - Lykkegårdsvej 11, 4000 Roskilde - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk