Logo-GormHansen

Arbejdsmiljøpolitik


Arbejdsmiljøpolitik

For Gorm Hansen A/S er en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere fundamentet for opgaven. Arbejdsmiljøet har stor betydning for glæden ved at gå på arbejde og den kvalitet, der i sidste ende skal afleveres til kunden. Derfor tolererer vi ikke overtrædelse af sikkerhedsreglerne.

Overtrædelse kan medføre afskedigelse.


Prioriteringsliste over arbejdsmiljøarbejde hos Gorm Hansen de kommende år:


•    Vi skal nedsætte mængden af tunge/uhåndterlige løft.

•    Alle skal lære at bruge APV’en i deres hverdag.

•    Certificering.

•    Endnu bedre psykisk arbejdsmiljø.


Uddannelse

Hos Gorm Hansen A/S bruger vi ressourcer på, at vores medarbejdere har den fornødne opdaterede uddannelse, til det arbejdsområde, man er ansat til at udføre.

Det giver større individuel tilfredshed og større konkurrencedygtighed. Jo større viden vi selv besidder, jo mindre ekstern rådgivning skal vi investerer i.


Rygepolitik

Vi Følger altid den rygepolitik som bygherren ønsker.


Vores egne regler er følgende: Det er ikke tilladt at ryge indendørs hos Gorm Hansen A/S. Det gælder både kontorer, møderum, toiletter, kantiner, lagerrum, gennemgangsrum og andre indendørs opholdssteder.

Det er heller ikke tilladt at ryge indendørs på Gorm Hansen A/S´ byggepladser. Det gælder skurvogne, toiletter og andre indendørs opholdssteder.

Det er heller ikke tilladt at ryge indendørs i Gorm Hansen A/S´ biler, førerkabiner og i andre af virksomhedens køretøjer, hvis der er mere end 1 person tilstede.


Sociale aktiviteter

Hos Gorm Hansen A/S betyder det meget, at vores medarbejdere har fysikken i orden. Vi har i den forbindelse indrettet et træningslokale, som de ansatte frit kan benytte. Dette betyder at medarbejderne har et samlingssted, hvor de kan forbedre deres fysiske tilstand. Endvidere finder vi det sundt for firmaånden, at medarbejderne også får en chance for at mødes udenfor arbejdspladsen.


Gorm Hansen A/S har også oprettet et medarbejderudvalg, som står for at arrangere diverse sociale aktiviteter, som de ansatte frit kan tilmelde sig.


Gorm Hansen A/S - Lykkegårdsvej 11, 4000 Roskilde - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk