Logo-GormHansen

Kvalitetssikring (KS)


Kvalitetssikring (KS) 

Det vægtes højt, at det arbejde vi leverer, stemmer overens med de aftaler, som er indgået med vores kunder.

Alt efter opgavens karakter og de stillede krav til KS udarbejdes sagsspecifikke KS-manualer. De indsamlede data ajourføres via KS-journaler på arbejdspladsen og gemmes centralt. Alle væsentlige data er således altid til rådighed for alle involverede teknikere i firmaet, og strukturen begrænser tab af data.


Gorm Hansen A/S - Lykkegårdsvej 11, 4000 Roskilde - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk