Logo-GormHansen

Partnering

Partnering

Partnering er en samarbejdsform, hvor alle parter og interessenter har et fælles fokus og i fællesskab tager ansvar for opfyldelse af bygge-/ anlægsopgavens målsætninger om proces- og produktkvalitet, økonomi og tid.


Denne arbejdskultur har Gorm Hansen fulgt i mange år, og den giver mange fordele:


•    Kompetencer til at bidrage med kreative og værdiskabende løsninger i projekteringen.

•    Beslutningsevne.

•    Kompetencer til at bidrage i projekteringen med alternative løsninger/muligheder til alles økonomiske fordel. 

•    Udvikling af deltagernes evne til at samarbejde, at lytte til andre/ have respekt for andre, at kunne arbejde i grupper og træffe bæredygtige beslutninger i fællesskab.

•    Evne til at komme med forslag til optimering af projektet med    fokus på bygbarhed og udførelsesvenlige tegninger og beskrivelser til folkene på arbejdspladsen.

•    Tillid bygget på en fælles ramme, relevante professionelle kompetencer og de rette betingelser.

•    Tillid bygget på direkte kommunikation, en hensigtsmæssig opgavevaretagelse og en optimal anvendelse af ressourcer.

•    Noget-for-noget-princippet.


Maskinpark


Gorm Hansen råder over en større maskinpark med det mest tidssvarende udstyr.

Gravmaskiner, gummigeder, dumpere osv. i alle størrelser gør os i stand til at sammensætte det maskinel, der passer bedst til den aktuelle sag. Dette gør os fleksible på alle måder.

Gorm Hansen A/S - Lykkegårdsvej 11, 4000 Roskilde - Tlf.: 4636 4167 - CVR: 17827987 - Mail: ghs@gorm-hansen.dk